Hukum alif lam makrifah

Dari Isa Mujahid Islam
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

"Al-", "Alif lam", "Alif lam takrif" atau lebih lengkap "Alif lam makrifah" (bahasa Arab: ألف لام تعريف, "alif lam ta'riif") adalah dua huruf yakni huruf alif (alif wasal) dan huruf lam yang ditambah pada pangkal/awal dari kata nomina atau isim.

Terdapat dua jenis alif lam makrifah yaitu kamariah dan syamsiah.

Fonologi

Huruf kamariah

Alif lam kamariah ialah lam yang diikuti oleh 14 huruf hijaiah, seperti: hamzah (ء), ba' (ب), jim (ج), ḥa (ح), kha (خ), ain (ع), ghain (غ), fa (ف), qaf (ق), kaf (ك), mim (م), wau (و), ha' () dan ya' (ي). Hukum alif lam kamariah diambil dari bahasa arab yaitu al-qamar (ﺍﻟﻘﻤﺮ) yang artinya adalah bulan. Maka dari itu, cara membaca alif lam ini adalah dibacakan secara jelas tanpa meleburkan bacaannya.

Huruf syamsiah

Alif lam syamsiah ialah lam yang diikuti oleh 14 huruf hijaiah seperti: ta (ت), tsa (ث), dal (د), dzal (ذ), ra (ر), zai (ز), sin (س), syin (ش), shad (ص), dhad (ض), tha (ط), zha (ظ), lam (ل) dan nun (ن). Nama asy-syamsiah diambil dari bahasa Arab (ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﻪ) yang artinya adalah matahari. Maka dari itu, cara membaca alif lam ini tidak dibacakan melainkan dileburkan kepada huruf setelahnya.

Referensi